آموزش

شبکه یلدا برنامه‌های آموزشی متنوعی را برای استفاده زنانی که خواهان مشارکت در انتخابات به عنوان کاندیدا و یا متخصص مدیریت ستادهای انتخاباتی هستند، تدوین نموده است.
این برنامه‌ها حول چهار محور اصلی «راهبری و مدیریت زنان»، «برنامه ریزی و مدیریت ستاد انتخابات» ، «سیاست‌گذاری عمومی»، و «یادگیری بزرگسالان» تهیه شده اند.
در زیر مجموعه هر کدام از این چهار محور اصلی، کلاس‌هایی مانند سبک‌ها، استراتژی‌ها و مهارت‌های مربوط به مدیریت، روایت عام و سخنوری، خودباوری، مدیریت و ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای، استراتژی‌های کمپین، ارتباطات، روابط عمومی و تبلیغات، جذب نیروی انسانی و منابع، جمع آوری کمک‌های مالی و بودجه بندی، تدوین برنامه، سیاست‌گذاری عمومی، تسهیل‌گری و توانمند سازی ، وعده‌ها و پیام‌های انتخاباتی، رهبری به عنوان یک زن، و تفاوت‌های یادگیری در بزرگسالان و ... ارائه خواهند شد.
هر کلاس به صورت یک بسته آموزشی ارائه می‌شود. در این بسته آموزشی شما جزوات درسی، فایل‌های دیداری و شنیداری، تمرین‌،‌ اسلاید، انیمشن و.. .. را در اختیار خواهید داشت. دستور العمل هر کلاس به شما کمک خواهد کرد که بیشترین استفاده را از هر کلاس ببرید. تلاش ما بر این خواهد بود که جلسات درس زنده‌ای را هم با اساتید هر کلاس برقرار کنیم و آرشیو آن را به تدریج در اختیار دانشجویان قرار دهیم.
با کلیک بر روی هر کدام از این چهار محور اصلی، می‌توانید فهرست کلاس‌های هر بخش را مشاهده کنید.
سوالات،‌ نظرات و پیشنهادهای خود را به این آدرس بفرستید: info@yaldanetwork.org