درس

راهبری و مدیریت زنان

 

هدف کلاس‌های بخش «راهبری و مدیریت زنان»، آموزش مهارت‌های رهبری کار جمعی و مشارکت اجتماعی به زنانی است که خواهان مشارکت فعال‌تر در جامعه و نهادهای مدنی، احزاب، و ورود در رقابتهای انتخاباتی و تاثیرگذاری در سطح محلی و ملی هستند .
دانشجویان با شرکت در کلاس‌هایی مانند روایت عام، انواع رهبری،‌ رهبری شخصی،‌ توازن میان زندگی شخصی و حرفه‌ای و ...با تفاوت میان انواع مختلف رهبری آشنا شده،‌ می آموزند که برای هدف‌شان و با توجه به نوع محیطی که در آن زندگی می‌کنند چگونه باید پیام شخصی و وجهه عمومی‌شان را ساخته و تقویت کنند. آنها یاد خواهند گرفت که چگونه می‌توانند اعتماد به نفسشان را تقویت کرده و تیم موفقی را برای ورود به عرصه‌های اجتماعی بسازند. یاد می‌گیرند که چطور با منابع استرس‌زا مقابله کنند و با استفاده از امکانات محدودی که در اختیار دارند،‌ بهترین نتیجه را بدست آورند.
این بخش شامل هشت کلاس است. هر کلاس به صورت یک بسته آموزشی ارائه خواهد شد و دستور العمل هر کلاس به شما نشان می‌دهد که چطور بیشترین استفاده را از آن ببرید.

 

در این کلاس با یکی از تعاریف رهبری به عنوان رهبری و سازماندهی فعالیت‌های اجتماعی آشنا خواهیم شد. در این نوع از رهبری، انگیزه‌بخشی٬ ایجاد امید٬...

در این کلاس با اصول اولیه مرتبط با اعتماد به نفس، تصویرسازی ذهنی و شیوه‌های بهبود و ارتقا سطح اعتماد نفس آشنا می‌شویم چرا که شناخت ارزش‌...

در این کلاس با روش‌شناسی و زمینه‌سازی برای پیروزی در انتخابات آشنا می‌شویم.  همانطور که می‌دانیم هر انتخاباتی زمانیست برای تصمیم گیری. مانند هر...

اگر یک فرد متخصص و کاردان نتواند ایده‌های خود را به نحو مقتضی در جامعه و بین مردم عرضه کند، جایی در قلب مردم و در مناصب اجرایی نخواهد...

در دنیای امروزی نامزدهای هر انتخابات از رسانه‌های مختلف برای ارتباط و رساندن پیام و معرفی برنامه خود به رای دهندگان استفاده میکنند. از توئیتر که...

به طور تاریخی زنان در جامعه ما، و بسیاری از جوامع دیگر در سراسر جهان،  بار اجرایی بیشتری در امور خانه و در قبال خانواده بر دوش دارند. به انجام...

شما مدیر هستید یا رهبر؟ در علم مدیریت، مدیرها افرادی هستند که مطمئن می شوند اعضای تیم به ابزار لازم برای کسب موفقیت دسترسی کافی...

سازمان‌دهی شکلی از رهبری است که به گروه امکان می‌دهد منابع خود را به قدرت تبدیل کرده و از این قدرت برای دست‌یابی به اهداف از طریق جذب نیرو، آموزش...