درس

آموزش بزرگسالان

تحقیقات علمی حاکی از تفاوت بنیادی بین شیوه های یادگیری بزرگسالان و خردسالان دارد. از آنجا که در روند یادگیری نوع برخورد بزرکسالان همانند کودکان نیست، در آموزش بزرگسالان نمی توان از تکنیک های مورد استفاده در آموزش کودکان بهره جست و لازم است بیشتر به الگوی عملی به جای الگوهای محتوایی و تئوری یپردازیم . کلاس‌های «یادگیری بزرگسالان» به دانشجویان کمک می‌کند تا در مورد نحوه یادگیری بزرگسالان و تفاوت آن با روش‌های یادگیری کودکان و نوجوانان بیشتر بیاندیشند. دانشجویان یاد می‌گیرند که در آموزش بزرگسالان نمی توان از تئوری مشخصی بهره جست که تمامی نیازهای آنان را برآورد نماید، چرا که نیازهای بزرگسالان متنوع است آنها و با تجربیات و فرهنگ مختلف وارد محیط آموزشی می شوند . در این کلاس‌ها دانشجویان می آموزند که آموزش مشارکتی به چه معناست و وقتی صحبت از آموزش و آموزشگر در بزرگسالان است، چه مسئولیت‌هایی بر دوش آنان قرار می‌گیرد. هدف از کلاس‌های این بخش، تربیت آموزشگرانی برای یاددادن محتوای آموزشی کلاسهای این دوره به دیگران است.

در این کلاس با اصول فراگیری بزرگسالان آشنا خواهید شد. یاد می‌گیرید که چطور یک برنامه درسی را بنویسید و آن را مدیریت کنید. شما همچنین با روش‌های...

چطور یک دوره آموزشی موفق برگزار کنیم؟ چطور یادگیری شرکت کنندگان را به حداکثر برسانیم؟ با چه روش ها و تکنیک هایی مشارکت شرکت...