درس

سیاست گذاری عمومی

هدف کلاس‌های سیاستگذاری عمومی این است که مهارت‌های دانشجویان را برای شناخت و تحلیل محیط‌شان افزایش یابد. به آنها روند تبدیل یک مسئله به معضل و مسئله عمومی را نشان دهد و فرصتی فراهم کند که آنها بتوانند در جلسات بحث و تبادل نظر درباره سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حضوری موثر داشته باشند.  
در این بخش دانشجویان یاد می‌گیرند که چطور توانایی‌های مدیریتی را ارتقا ببخشند به گونه‌ای که بتوانند برای حل معضلات عمومی سیاست‌های متناسب طراحی کنند و اولویت‌های تعیین شده از سوی افکار عمومی را با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی شهر بشناسند.  در فرآیند سیاستگذاری بازیگران مختلفی نقش دارند و یک مدیر باید بتواند با شناخت این بازیگران، از نقاط قوه و نیروهای بالقوه آنها برای حل معضلات جامعه مورد نظر خود استفاده کند. 
در این بخش کلاس‌هایی مانند سیاستگذاری عمومی، تسهیلگری و لابی‌گری، و رهبری به عنوان یک زن ارائه خواهد شد

بودجه دولت مهمترین ابزار سیاست ورزی در دست دولت است. این که چه میزان پول برای کدام هدف‌ها تخصیص یافته شده، اجرای موفقیت آمیز همه سیاست‌های دولت را...

هر دستگاه تصمیم‌گیری، از هیات دولت تا شورای شهر، همیشه در حال بررسی نقطه نظرات متضاد درباره مسائل عمومی است. مسائلی که تصمیم‌گیری درباره آنها به...

ترویج‌گری (Advocacy) به فعالیت فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که هدفش تاثیرگذاری بر تصمیمات درون نظام‌ها و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.  در...